Calaix DEsastre

He arraconat la roba, fa sol però diuen que vol ploure.

He regat les plates perquè no passin set.

He tancat finestres i persianes.

He tret el fems.

He agafat uns calçons i dos jerseis,

encara fa calor però sempre tenc fred.

He agafat les claus, he tancat la porta en pes i he partit.

Començ la revolta